Ekologické a plně automatické kotle na pelety ATMOS - Jiří Bárta VODOTOP

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Ekologické a plně automatické kotle na pelety ATMOS

Ekologické a plně automatické kotle na pelety ATMOS
Jsou konstruovány pro dokonalé spalování pelet, tak že do levé či pravé strany kotle, podle potřeby zákazníka, je zabudován hořák na pelety, který si plně automaticky, za pomocí šnekového dopravníku odebírá pelety ze zásobníku. Zásobník paliva bývá umístěn vedle kotle, nebo ve vedlejší místnosti a může mít libovolnou velikost (standardně 250, 500 nebo 1000 l). Často bývá i jako zásobník paliva použita část kotelny, která pak vystačí na celou topnou sezonu. Samotný provoz hořák na pelety funguje zcela automaticky. V případě, že hořák dostane pokyn ke startu, nebo-li vznikne potřeba topit, nasype dopravník pelety do hubice hořáku a sám je zapálí topným tělískem (spirálou). Po dostatečném rozhoření pelet, najede hořák na nastavený výkon, v kterém setrvá do doby než je systém (dům) vytopen. Poté se hořák vypne a pelety v komůrce hořáku dohoří. Hořák je tak připraven k novému startu. Celý cyklus se v případě další potřeby vždy opakuje. Výkon kotle a další funkce hořáku jsou řízeny elektronickou regulací, která umožňuje přizpůsobit chod kotle konkrétním podmínkám celého systému. Doplňování pelet, čištění spalovací komůrky hořáku a vybírání popela provádíme, jednou za 1 - 30 dní, a to podle kvality pelet a velikosti zásobníku. V případě potřeby je možné kotle vybavit automatickým odpopelňovacím systémem pro komfortní vytápění s minimální obsluhou. Velkou výhodou našich kotlů na pelety D15P. D20P, D30P, D40P a D50P je i to, že v případě, že vyjmeme z kotle hořák a nahradíme jej víkem, je možné v nich pro případ nouze topit i dřevem. Díky těmto vlastnostem jsou tyto kotle stejně komfortní co se týče obsluhy a užitných vlastností tak jako topení plynem, propan butanem či LTO. Hlavní předností je ale to, že na rozdíl od zemního plynu či LTO, spalují obnovitelné zdroje energie.

Výhody kotlů na pelety ATMOS
 • Velký komfort vytápění
 • Vysoká účinnost 90 až 93 % podle typu - malá spotřeba paliva
 • Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 5 aEKODESIGN 2015/1189
 • Automatický provoz a vypnutí kotle po dohoření paliva
 • Automatické vybírání popela - při zabudovaném odpopelněníTopení peletami
Pelety
Většina z nás už má nějaké zkušenosti s topením dřevem nebo dřevěnými briketami a to buď v kotlích či krbech. Tyto paliva jsou ve většině míst dostupná za více či méně slušné ceny. Novinkou, kterou ne každý zná jsou tzv. pelety, které se vyrábějí podobným způsobem jako dřevěné brikety, a to lisováním z odpadního dřeva (suchých pilin a hoblin) bez jakéhokoliv pojiva pod vysokým tlakem. Za kvalitní pelety považujeme pelety vyráběné pouze z měkkého dřeva bez kůry, tzv. bílé pelety, které nám zaručí bezproblémový a spolehlivý chod kotle. V dnešní době se však objevují výrobci, kteří přidávají do pelet biologická pojiva pro větší pevnost, především pro pneumatickou dopravu. Tyto pelety lze spalovat, ale je nutné počítat s vetší popelnatostí a nedopalem. Pelety lze stejným způsobem vyrábět i z tvrdého dřeva nebo ze dřeva s kůrou. Vznikají tak tmavé pelety, které se spékají a způsobují u většiny hořáků velké problémy. V hořácích naší firmy je možné tyto pelety spalovat, ale je nutné čistit spalovací komoru hořáku jednou za den. Při spalování kvalitních pelet bez pojiv a kůry provádíme čištění spalovací komůrky hořáku jednou za 7 a 30 dní. Obdobné nebo dokonce ještě větší problémy nastávají při spalování pelet ze slámy a různých biologických odpadů, jako je makovina, cukrovarnické řízky, odpady z obilí atd. Tyto pelety obsahují vysoké množství chlóru a dusíku, a tak prudce zkracují životnost tělesa kotle, keramiky a komína. Proto vám je nemůžeme doporučit spalovat. Nejrozšířenější velikostí kvalitních dřevěných pelet je dnes průměr 6 a 8 mm a délce od 10 do 25 mm. Výhřevnost pelet je zhruba od 17 do19 MJ/kg podle typu paliva. Cena kvalitních pelet se dnes pohybují od výrobců, kterých je již v České republice mnoho od 4500,- do 6500,- Kč za tunu. Pelety jsou v Čechách zatím dodávány nejčastěji v igelitových pytlích po 15 kg, nebo v žocích po 800 kg. V zahraničí, ale nově i v Čechách jsou pelety dopravovány za pomocí cisteren z kterých vám palivo natankují do libovolného zásobníku, stejně jako u LTO. Je však nutné dodržet několik zásad, které zabraňují jejich rozdrcení při pneumatické dopravě. Především je nutné zabránit, aby nedopadaly přímo na tvrdou stěnu zásobníku, ale na plentu, která je zavěšena ve středu zásobníku od stropu. Zabezpečíme tak rovnoměrné plnění zásobníku a zamezíme jejich drcení na drobné pelety a prach. Důležité je však, aby pelety byly uskladněny v suchém prostoru, proto aby se nerozpadly.

Hořáky na pelety
HOŘÁK NA PELETY ATMOS A25/A45/45
Předepsané palivo: kvalitní dřevěné pelety (bílé) o průměru 6 až 8 mm, délce 5 až 25 mm a výhřevnosti 16 - 19 MJ.kg-1.
Displej hořáku: slouží k zobrazování aktuálního stavu hořáku a k nastavování jeho funkcí
Řízení hořáku: elektronickou regulací AC07X (AC07), která ovládá chod externího dopravníku, dvou zapalovacích spirál a ventilátoru dle požadavků kotle a topného systému. Elektronika je jištěná bezpečnostním termostatem kotle, bezpečnostním termostatem na přívodu pelet do hořáku, snímačem otáček ventilátoru a fotocelou pro snímání plamene. Chod hořáku je signalizován na displeji elektronické regulace.
Zapalování paliva: automatické za pomoci dvou elektrických zapalovacích spirál.
Základní funkce hořáku:
Možnost využití dvou rezervních výstupů R a R2 pro různé aplikace
Možnost zapojení čtyř různých čidel TS, TV, TK a TSV
TS - čidlo spodní na nádrži
TV - čidlo vrchní na nádrži
TK - čidlo kotle nebo prostřední čidlo na nádrži
TSV - čidlo spalin nebo solárního panelu
 • řízení hořáku podle dvou teplot na vyrovnávací nádrži
 • řízení ventilátoru kotle z hořáku za pomoci rezervního výstupu
 • řízení kotlového čerpadla z hořáku za pomoci rezervního výstupu
 • ovládání solárního systému přímo z hořáku
 • automatický startu hořáku po dohoření dřeva u kotlů DCxxSP

Používaný hořák na pelety pro kotle D14P, D15P, D20P, D21P, D25P
ATMOS A25
Hořáky jsou určeny pouze pro kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry o průměru 6 - 8 mm, o délce 10 - 25 mm a výhřevnosti 16 - 19 MJ.kg-1. Hořák není určen pro pelety, které se zpékají ve spalovací komůrce hořáku. V takovém případě je nutné spalovací komůrku hořáku čistit jednou denně
Pro tyto hořáky jsou určeny tyto dopravníky:
 • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA1500 o délce 1,5 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA2000 o délce 2 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA2500 o délce 2,5 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA3000 o délce 3 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA4000 o délce 4 m a průměru 75 mm


Používané hořáky na pelety pro kotle D31P, D30P, D40P, D50P
ATMOS A45 výkon 8,5 - 49 kW
Hořák je určeny pouze pro kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry o průměr u 6 - 8 mm, o délce 10 - 25 mm a výhřevnosti 16 - 19 MJ.kg-1
Výhodou hořáku je automatické zapalování paliva pomocí žhavící spirály,která zapálí pelety kdykoli je potřeba zatopit. Není určen pro tmavé pelety,které se spékají ve spalovací komůrce hořáku. V takovém případě ztrácíme komfort vytápění a je nutné spalovací komůrku hořáku čistit jednou za 1 - 3 dny.

Používané hořáky na pelety pro kotel D80P
ATMOS A85 výkon 24 - 80 kW
Hořák A85 je v základu vybaven pneumatickým čištěním, které při každém dohoření nebo v pravidelných intervalech vyčisti spalovací komůrku hořáku. Diky pneumatickému čištěni postačí zkontrolovat, popřípadě vyčistit spalovací komůrku hořáku jednou za 14 dní až měsíc.

Kotel D80P s hořákem A85 vždy zapojíme s vyrovnávací nádrží o minimálním objemu 1000 l, kde využijeme funkci řízení hořáku podle dvou teplot na vyrovnávací nádrži a vládání odtahového ventilátoru kotle přímo z hořáku.
Pro tyto hořáky jsou určeny tyto dopravníky:
 • Šnekový dodpravník hřídelový DRA50 o délce 1,7 m a průměru 80 mm
 • Šnekový dodpravník hřídelový DRA50 o délce 2,5 m a průměru 80 mm
 • Šnekový dodpravník hřídelový DRA50 o délce 4 m - rovný a průměru 80 mm
 • Šnekový dodpravník hřídelový DRA50 o délce 5 m - rovný a průměru 80 mm
Plamen hořáku na pelety ATMOS A25 zabudovaném v kotli D20P

Řez kotle D14P, D21P, D25P


Řez kotle D15P, D20P, D30P, D40P a D50PTechnické informace: (kliknou pro zvětšení)


TYP
D14P
D21P
D25P
D31P
D15P
D20P
D30P
D40P
D50P
D80P
A
1207
1207
1207
1307
1405
1405
1405
1405
1405
1663
B
570
570
670
882
589
652
954
954
1052
1410
C
620
620
620
620
606
606
606
606
606
684
D
801
801
801
901
1040
848
848
848
848
1078
E
152 (150)
152 (150)
152 (150)
152 (150)
152 (150)
152 (150)
152 (150)
152 (150)
152 (150)
180
G
215
215
215
215
211
211
211
211
211
211
H
934
934
934
1034
1163
1163
1163
1163
1163
438
CH
221
221
221
221
202
202
202
202
202
202
I
221
221
221
221
-
-
-
-
-
-
J
6/4"
6/4"
6/4"
6/4"
6/4"
6/4"
6/4"
6/4"
6/4"
2"
TECHNICKÁ DATA
D14P
D21P
D25P
D31P
D15P
D20P
D30P
D40P
D50P
D80P
Výkon kotle
kW
4 - 14
4 - 19,5
7 - 24
9 - 30
4,5 - 15
6,5 - 22
8,9 - 29,8
8,9 - 40
13,5 - 45
24 - 80
Výhřevná plocha
m2
1,7
1,7
2
2,2
1,9
2
2,7
2,7
3,6
5,2
Objem spalovací komory
dm3
88
88
88
132
70
70
105
105
140
180
Rozměr plnícího otvoru
mm
270x450
270x450
270x450
270x450
270x450
270x450
270x450
270x450
270x450
270x450
Předepsaný tah komína
Pa
16
18
22
18
18
15
21
22
23
25
Max. prac. přetlak vody
kPa
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
Hmotnost kotle
kg
231
231
254
263
289
305
370
386
430
695
Průměr odtahového hrdla
mm
150/152
150/152
150/152
150/152
150/152
150/152
150/152
150/152
150/152
180
Výška kotle
mm
1207
1207
1207
1307
1405
1405
1405
1405
1405
1663
Šířka kotle
mm
620
620
620
620
606
606
606
606
606
684
Hloubka kotle
mm
768
768
868
882
470
470
670
954
870
1410
Krytí el. části
IP
20
Elektrický příkon - při spuštění
W
522
522
522
520
522
572
530
530
530
635
Elektrický příkon
- při provozu
W
42
42
42
97
42
92
97
97
97
142
Účinnost kotle
%
90,3
90,2
90,2
> 90,2
90,4
91,1
92,4
90,1
91,1
91,2
Teplota spalin při jmenovitém výkonu (pelety)
°C
127
147
151
147
141
128
158
157
123
150
Hmot. průtok spalin při jmen. výkonu (pelety)
kg/s
0,011
0,015
0,018
0,026
0,012
0,016
0,025
0,031
0,035
0,062
Předepsané palivo

kvalitní pelety o průměru 6 - 8 mm o výhřevnosti 16 - 19 MJ.kg-1
kvalitní pelety o průměru 6 - 8 mm o délce 5 až 25 mm a výhřevnosti 16 - 19 MJ.kg-1 (bílé pelety)
Průměrná spotřeba paliva - pelet při jm. výkonu
kg.h-1
3,5
4,5
5,4
6,8
3,7
5
8,6
9,4
10,6
18,8
Objem vody v kotli
l
56
56
62
70
65
82
91
91
117
185
Hydraulická ztráta kotle
mbar
0,18
0,18
0,19
0,19
0,22
0,22
0,23
0,23
0,24
0,25
Minimální objem vyrovnávací nádrže
l
500
500
500
500
500
500
750
750
1000
1000
Připojovací napětí
V/Hz
230/50
Třída kotle dle ČSN EN 303-5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Dotované kotle v ČR
Automatický odvod popela pro kotle DxxP
Automatické vybírání popela z tělesa kotle
Jako příslušenství ke každému kotli na pelety DxxP, který byl vyroben po 1.3.2007 je možné dokoupit automatické odpopelnění z tělesa kotle do přídavného externího popelníku. Toto automatické odpopelňovací zařízení nevyžaduje žádnou zvláštní obsluhu a zvyšuje komfort vytápění.
Vybírání popela probíhá zcela automaticky za pomocí šnekového dopravníku s převodovkou, který vybírá popel z komory pod hořákem v pravidelných intervalech po 12 hodinách, po 3 hodinách nebo po 1 hodinně, podle nastavení pro konkrétní palivo. Automatické vybírání popela je možné v případě potřeby zapnout i manuálně pouhým vypnutím a zapnutím vypínače na kotli. Velikost popelníku volíme po důkladném zvážení na základě popelnatosti paliva.

Všechny tři velikosti přídavných popelníků je možné použít pro jakékoliv odpopelňovací zařízení, tj. pro kotle D31P, D14P, D21P, D25P, D15P, D20P, D30P, D40P, D50P a D80P.
Odpopelňovací zařízení - bez přídavného popelníku
kód
Pro kotle
S0577
D14P, D21P
S0578
D25P, D31P
S0535
D15P, D20P
S0536
D30P, D40P
S0537
D50P
kód

S0542
Malý - objem 28 l 
Doporučená velikost pro kotle D14P, D21P, D15P, D20P při spalování kvalitních dřevěných pelet. Interval vybírání popela jednou za 7 - 30 dní.
S0544
Střední - objem 68 l
Doporučená velikost pro kotle D14P, D21P, D25P, D15P, D20P, D30P, D40P, D31P, D50P při spalování kvalitních dřevěných pelet. Interval vybíránípopela jednou za 14 - 30 dní.
S0546
Velký - objem 135 l 
Doporučená velikost pro kotle D50P při spalování pelet s větší popelnatostí. Interval vybírání popela jednou za 14 - 45 dní.
 
Copyright © 2015, Jiří Bárta
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky