Kombi kotle na dřevo a pelety nebo ELTO - Jiří Bárta VODOTOP

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Kombi kotle na dřevo a pelety nebo ELTO

Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety a extra lehký topný olej (ELTO)
Nová řada kombi kotlů ATMOS DC18SP(L), DC25SP(L), DC32SP(L) umožňuje ekologické spalování dřeva na principu generátorového zplynování v kombinaci s hořákem na pelety nebo ELTO. Kotel umožňuje podle typu střídání paliv, topíme peletami nebo ELTO podle toho, jaký hořák do kotle zabudujeme. V případě potřeby je samozřejmostí, možnost koupit kotel bez hořáku, s tím, že si jej vyberete později, a nebo jej použijete z minulého kotle.
 
Konstrukce kotle
Kotel sám je konstruován jako těleso se třemi pod sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplynování dřeva, tak jak to známe u klasických zplynovacích kotlů, které vyrábíme standardně. Třetí, nejspodnější komora je zepředu osazena požadovaným hořákem a vyložena keramikou pro optimální kvalitu spalování. Spalovací systémy jsou od sebe odděleny vodním pláštěm, navzájem se tak příliš neovlivňují, a tím dosahuje kotel vysoké účinnosti při topení jednotlivými palivy. Odvod spalin do komína je řešen jedním výstupním hrdlem, a proto vystačíme s jedním komínem.

Výhody kotlů ATMOS
 • možná kombinace jednotlivých druhů paliv - střídání paliva bez úprav na kotli dřevo + pelety, dřevo + ELTO
 • možná záměna jednotlivých hořáků - kdykoli můžeme přejít na jiné médium
 • vysoká účinnost při jednotlivých palivech - prakticky stejná jako u speciálních kotlů na ELTO pelety (až 92,3 % při jmenovitém výkonu)
 • levnější řešení - sečteme-li náklady na pořízení dvou kotlů, jejich zapojení a odkouření (komín) zjistíme, že jeden kotel ač dražší je ekonomicky výhodnější
 • malý zastavěný prostor - oproti více kotlům 
 • jeden komín a kouřovod 
 • ekologický provoz – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 4 
 • dotovaný kotel – pouze v provedení dřevo v kombinaci s hořákem na pelety
 • kotel je vybaven funkcí automatického startu hořáku na pelety po dohoření dřeva

Regulace
Provoz kotle je řízen zcela automaticky na požadovanou výstupní teplotu vody, tak aby byla zajištěna co nejvyšší účinnost kotle a nejlepší kvalita spalování. K tomu slouží:
 • Regulátor tahu HONEYWELL
 • Regulační termostat
 • Spalinový termostat
 • Termostat na čerpadlo
 • Hlavní vypínač a přepínací vypínač provozu kotlePanel se standartní regulací
Složení panelu:
Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, teploměr, regulační termostat a spalinový  termostat
Elektromechanická regulace je optimálním řešením řízení provozu kotle (ventilátoru) jednoduchým způsobem.
Provedení panelu se standartní regulací je základním provedením pro všechny vyráběné kotle
Každý kotel je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.
Jako příslušenství je možné dokoupit zařízení, které po dohoření dřeva automaticky sepne zabudovaný hořák na pelety, ELTO.
Každý kotel je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

LEGENDA K NÁKRESU KOTLŮ:
1
Těleso kotle
20
Vypínač
2
Dvířka plnící - dřevo
22
Regulátor výkonu - Honeywell FR 124
3
Dvířka popelníková - dřevo
23
Chladící smyčka
4
Odtahový ventilátor (mimo DC15EP)
24
Regulační termostat
5
Žáruvzdorná tvarovka - tryska
25
Výplň dvířek - Sibral
6
Ovládací panel
26
Těsnění dvířek
7
Bezpečnostní termostat
27
Keramika - střecha
8
Regulační záklopka
28
Hořák na pelety nebo ELTO
9
Žáruvzdorná tvarovka - prodloužení kul. prostoru - (Kombi)
29
Žáruvzdorná tvarovka - kulový prostor (D15)
10
Žáruvzdorná tvarovka - kulový prostor - (Kombi)
30
Žáruvzdorná tvarovka - vyložení kul. prostoru (DC15E)
11
Těsnění - trysky - 12 x 12
31
Žáruvzdorná tvarovka - kulový prostor - dřevo
12
Dvířka - pro hořák na pelety
32
Žáruvzdorná tvarovka - zadní čelo kul. prostoru - dřevo
13
Zatápěcí záklopka
33
Termostat na čerpadlo (jen u DC15EP)
14
Žáruvzdorná tvarovka - zadní čelo kul. prostoru - (Kombi)
34
Pojistka (6,3 A)
15
Víko čistící
35
Spalin. termostat (mimo DC15EP)
16
Clona
36
Vypínač (přepínací)
17
Táhlo roztápěcí záklopky
37
Koncový spínač s tlačítkem
18
Teploměr
39
Termostat na čerpadlo (DC 18-32 SP)
19
Clona topeniště
40
Měřící místo pro analyzátor spalin
Rozměry
DC18SP
DC25SP
DC32SP
A
1695
1695
1772
B
757
957
957
C
643
643
678
D
1375
1375
1448
E
152 (150)
152 (150)
152 (150)
F
65
65
70
G
207
207
183
H
1436
1436
1505
CH
212
212
256
I
212
212
240
J
6/4"
6/4"
6/4"
 
 TECHNICKÁ DATA

DC18SP (L)
DC25SP (L)
DC32SP (L)
Výkon kotle na dřevo
KW
20
27
35
Výkon kotle na pelety
KW
4,5 - 15
6 - 20
6 - 20
Výkon kotle na olej
KW
15 - 20,5
15 - 30
15 - 30
Palivo - dřevo

suché dřevo o vlhkosti 12 - 20 % / výhřevnost 15 - 18 MJ/kg 
ø 70 - 150 mm
Palivo - pelety

kvalitní dřevěné pelety ø 6 - 8 mm (bílé pelety)
Palivo - extra ETO

ETO o výhřevnosti 42 MJ/kg
Maximální délka dřeva
mm
330
530
530
Spotřeba dřeva za sezonu ø
plnometry
20
25
35
Obsah násypky na dřevo
dm3
66
100
140
Váha kotle
kg
429
506
571
Objem vody v kotli
l
78
109
160
Typ hořáku na pelety

ATMOS A25
Typ hořáku na ELTO

libovolný hořák vybavený mechanicky ovládanou vzduchovou klapkou
Zásobník na pelety

EXTERNÍ - 250, 500, 1000 l
Připojovací napětí
V/Hz
230 / 50
Příkon kotle při startu na pelety
W
1120
1120
1120
Příkon kotle při provozu
W
120
120
120
Třída kotle dle ČSN EN 303-5
4
4
4
Dotované kotle v ČR
 


Kotle určené pro topení dřevem, v kombinaci s ELTO, mají v označení navíc příponu L (např. DC18SPL).


HOŘÁK NA PELETY ATMOS A25
Předepsané palivo: kvalitní dřevěné pelety (bílé) o průměru 6 až 8 mm, délce 5 až 25 mm a výhřevnosti 16 - 19 MJ.kg-1.
Displej hořáku: slouží k zobrazování aktuálního stavu hořáku a k nastavování jeho funkcí
Řízení hořáku: elektronickou regulací AC07X (AC07), která ovládá chod externího dopravníku, dvou zapalovacích spirál a ventilátoru dle požadavků kotle a topného systému. Elektronika je jištěná bezpečnostním termostatem kotle, bezpečnostním termostatem na přívodu pelet do hořáku, snímačem otáček ventilátoru a fotocelou pro snímání plamene. Chod hořáku je signalizován na displeji elektronické regulace.
Zapalování paliva: automatické za pomoci dvou elektrických zapalovacích spirál.
Základní funkce hořáku:
Možnost využití dvou rezervních výstupů R a R2 pro různé aplikace
Možnost zapojení čtyř různých čidel TS, TV, TK a TSV
TS - čidlo spodní na nádrži
TV - čidlo vrchní na nádrži
TK - čidlo kotle nebo prostřední čidlo na nádrži
TSV - čidlo spalin nebo solárního panelu
 • řízení hořáku podle dvou teplot na vyrovnávací nádrži
 • řízení ventilátoru kotle z hořáku za pomoci rezervního výstupu
 • řízení kotlového čerpadla z hořáku za pomoci rezervního výstupu
 • ovládání solárního systému přímo z hořáku
 • automatický startu hořáku po dohoření dřeva u kotlů DCxxSP
Používaný hořák na pelety pro kotle DC 18 SP, DC 25 SP, DC 32 SP

ATMOS A25
Hořáky jsou určeny pouze pro kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry o průměru  6 - 8 mm, o délce 10 - 25 mm a výhřevnosti 16 - 19 MJ.kg-1. Hořák není určen pro pelety, které se zpékají ve spalovací komůrce hořáku. V takovém případě je nutné spalovací komůrku hořáku čistit jednou denně
Pro tyto horáky jsou určeny tyto dopravníky:
 • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA1500 o délce 1,5 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA2000 o délce 2 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA2500 o délce 2,5 m a průměru 75 mm

DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ S LADDOMATEM 21,22 A VYROVNÁVACÍ NÁDRŽÍ

Doporučeným zapojením
je zapojení kotle s Laddomatem 21/22 nebo termoregulačním ventilem s vyrovnávací nádrží o objemu 500 až 1000 l. Další možností je instalace kotle s akumulačními nádržemi o potřebném objemu (např. 2000 l), které navíc umožňují vytápění akumulační elektřinou, nebo připojení solárních panelů. V případě potřeby je samozřejmě možné zapojit kotel do systému i bez akumulačních nádrží, a to především pokud zvolíme jako druhé médium ELTO.
 
Copyright © 2015, Jiří Bárta
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky