Zplynovaci kotle na drevo - Jiří Bárta VODOTOP

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zplynovaci kotle na drevo

Ekologické zplynovací kotle na dřevo
Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle, nebo s použitím tlačného ventilátoru, který vhání spalovací vzduch do kotle.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 8 až 3 mm. Tvoří je násypka paliva (6 mm) , která je ve spodní části opatřena zplynovací tryskou s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů. Dohořívací prostor pod ní je opatřen keramickými tvarovkami pro ideální vyhoření všech spalitelných látek s vysokou účinností při ekologicky šetrném spalování. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.

Výhody zplynovacích kotlů na dřevo ATMOS
 • Možnost spalovat velké kusy dřeva
 • Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření
 • Vysoká účinnost 81 až 87 % podle typu - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 3, 4, 5
 • Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden )
 • Kotel bez trubkovnice - snazší čištění
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Vysoká kvalita

Životní prostředí
Obrácené spalování, předehřátý spalovací vzduch a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle proto splňují limity pro udělení známky Ekologicky šetrný výrobek směrnice MŽP ČR.Kotle jsou dle ČSN EN 303-5 zařazeny do třídy 3, a proto je na ně poskytována dotace ze Státního Fondu životního prostředí.

Instalace:
Kotle ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 21, 22 nebo termoregulačním ventilem pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65 °C. Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 80 - 90 °C. Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalovat kotle s akumulačními nádržemi, které nám sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.

Osvědčení a certifikace
Všechny kotle ATMOS jsou certifikovány ve zkušebnách pro jednotlivé země určení: SZÚ Brno, TÜV München - Německo, Rusko, Bělorusko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina, Švédsko SP, Polsko a Rakousko, Slovensko, Maďarsko, dle platných norem - ČSN EN 303-5. 
Chráněno průmyslovým patentem.

Kotle ATMOS Generátor DC 20GS, DC 25GS, DC 32GS a DC 40GS s velkým příložným prostorem vyloženým keramikou pro optimální kvalitu spalování. Je to skutečný generátor na dřevoplyn.


DC 100
        
Regulace kotlů
Elektromechanická
regulaci výkonu provádíme záklopkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80-90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80-85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124. Od roku 2002 jsou kotle navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. Kotle pracují na snížený výkon do 70% jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.
Panel se standartní regulací


Složení panelu: 
Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, teploměr, regulační termostat a spalinový termostat
Elektromechanická regulace je optimálním řešením řízení provozu kotle ( ventilátoru ) jednoduchým způsobem.
Provedení panelu se standartní regulací je základním provedením pro všechny vyráběné kotle

Panel s elektronickou regulací ATMOS ACD 01

Složení panelu:(2)
Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, pojistka 6,3 A a elektronická regulace ACD 01
Ekvitermní regulace je vybavena funkcemi pro řízení provozu kotle ( ventilátoru ) , čerpadla v kotlovém okruhu, dvou topných okruhů ,ohřevu TUV a řízení solárního ohřevu.
Provedení panelu se zabudovanou elektronickou regulací ACD 01 je vyráběno jako varianta u kotlů DC 25 S, DC 32 S, DC 25 GS.

Každý kotel je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.Technické informace: budou upřesněny
Legenda k nákresu kotlů
1
Těleso kotle
14
Žáruvzdorná tvarovka - u typu GS - zadní čelo kul. prostoru
2
Dvířka plnící
15
Víko čistící
3
Dvířka popelníková
16
Clona
4
Ventilátor odtahový(S)
17
Táhlo roztápěcí záklopky
5
Žáruvzdorná tvarovka - tryska
18
Teploměr
6
Ovládací panel
19
Clona topeniště
7
Bezpečnostní termostat
20
Vypínač
8
Regulační záklopka
22
Regulátor výkonu - Honeywell FR124
9
Žáruvzdorná tvarovka - u typu GS - bok topeniště
23
Chladící smyčka
10
Žáruvzdorná tvarovka - u typu GS - kulový prostor L+P
24
Termostat ventilátoru
11
Těsnění - trysky
25
Výplň dvířek - Sibral
12
Žáruvzdorná tvarovka - půlměsíc
26
Těsnění dvířek - šňůra 18x18
13
Zatápěcí záklopka
27
Spalinový termostat
DC15EDC18S
DC22SDC25S
DC30SX
DC32SDC40SXDC50SDC70SDC20GS
DC25GSDC32GS
DC40GSDC50GSXDC70GSXDC75SEDC100
DC150S
A
1185
1185
1185
1185
1185
1260
1260
1260
1399
1280
1280
1280
1434
1563
1686
1487
1690
1813
B
694
758
959
959
959
959
959
1160
1160
758
959
959
959
1042
1068
1487
1170
1295
C
595
595
595
595
595
678
678
678
678
678
678
678
678
678
678
774
970
1010
D
690
874
874
874
874
950
950
950
1047
950
950
950
1099
997
1086
1165
1290
1459
E
150 (152)
150 (152)
150 (152)
150 (152)
150 (152)
150 (152)
150 (152)
150 (152)
180
150 (152)
150 (152)
150 (152)
150 (152)
150 (152)
180
180
200
200
F
65
65
65
65
65
69
69
69
90
69
69
69
69
70
58
82
80
129
G
208
208
208
208
208
185
185
185
325
185
185
185
185
184
184
194
590
721
H
933
933
933
933
933
1008
1008
1008
423
1008
1008
1008
1152
1287
1407
1230
-
-
CH
212
212
212
212
212
256
256
256
0
256
256
256
256
256
256
306
0
0
I
212
212
212
212
212
256
256
256
240
256
256
256
256
256
256
306
330
307
J
6/4"
6/4"
6/4"
6/4"
6/4"
6/4"
6/4"
2"
2"
6/4"
6/4"
6/4"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
Typ
ATMOS
DC15E
DC18S
DC22S
DC25S
DC30SX
DC32S
DC40SX
DC50S
DC70S
DC20GS
DC25GS
DC32GS
DC40GS
DC50
GSX
DC70GSX
DC75SE
DC100
DC150S
Rozsah výkonu (kW)
14,9
20
22
25/27
30
35
40
49,9
70
20
25
32
40
49
70
75
99
150
Předep. tah komína (Pa)
18
20
23
23
24
24
24
25
30
20
23
25
25
25
30
30
35
25
Hmotnost kotle (kg)
280
269
324
326
332
366
368
433
515
343
431
436
485
538
571
669
820
1030
Objem vody (l)
45
45
58
58
58
80
80
89
93
64
80
80
90
120
132
190
294
306
Obsah násypky (dm3)
66
66
100
100
100
140
140
180
180
87
125
125
170
210
210
345
400
400
Max. délka dřeva (mm)
330
330
530
530
530
530
530
730
730
330
530
530
530
530
530
1000
730
730
Spotř. na top. sez. Ø (prost. metry)
15
20
22
25
30
35
40
50
70
19
25
32
40
50
70
75
99
150
Předepsané palivo
              Suché dřevo o výhřevnosti 15 - 18 MJ/kg, průměr 80 - 150 mm a vlhkosti 12 - 20 %
Minimální teplota vratné vody
     65 °C
Účinnost (%)
              81 - 90 %  
83 %
89 %
90,3 %
Třída kotle dle ČSN EN 303-5
3
4
4
5
5
4
4
4
3
4
5
4
4
5
4
3
3
5
Dotované kotle v ČR


 
Copyright © 2015, Jiří Bárta
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky