Zplynovaci kotle na uhli - Jiří Bárta VODOTOP

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zplynovaci kotle na uhli

Zplynovací kotle na hnědé uhlí
Jsou konstruovány pro spalování hnědého uhlí a dřeva jako náhradního paliva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle.
Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 6 až 3 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování uhlí a dřeva jednotlivě nebo dohromady a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.

Výhody zplynovacích kotlů na uhlí ATMOS
 • Možnost spalovat kvalitně hnědé uhlí
 • Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření
 • Vysoká účinnost 81 až 88 % podle typu - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Ekologicky šetrnější spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 4 a 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden u uhlí jednou denně)
 • Kotel bez trubkovnice - snazší čištění (mimo C25ST, C32ST, C50S)
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Vysoká kvalita

 

Kotle C18S, C25ST, C32ST splňují všechny podmínky pro získání Kotlíkové dotace. 
Instalace a regulace

Instalce
Kotle ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 21, 22 nebo termoregulačním ventilem pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65 °C. Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 80 - 90 °C. Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalovat kotle s akumulačními nádržemi, které nám sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.
Regulace kotlů
Elektromechanická - regulaci výkonu provádíme záklopkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80 - 90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80 - 85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124.
Kotle navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. Kotle pracují na snížený výkon do 70 % jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.

Panel se standartní regulací Složení panelu:
Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, teploměr, regulační termostat a spalinový termostat Elektromechanická regulace je optimálním řešením řízení provozu kotle (ventilátoru) jednoduchým způsobem. Provedení panelu se standartní regulací je základním provedením pro všechny vyráběné kotle Každý kotel je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.Zplynovací kotle na hnědé uhlí
LEGENDA K NÁKRESU KOTLŮ - C18S, C20S, C25ST,  C30S, C32ST, C40S, C50S:

1
Těleso kotle
14
Žáruvzdorná tvarovka - zadní čelo kul. prostoru
2
Dvířka plnící
15
Víko čistící
3
Dvířka popelníková
16
Roštovací páka
4
Ventilátor - odtahový (S)
17
Táhlo roztápěcí záklopky
5
Žáruvzdorná tvarovka - kostka zadní
18
Teploměr
6
Ovládací panel
19
Clona topeniště - přední
7
Bezpečnostní termostat
20
Vypínač
8
Regulační záklopka
22
Regulátor výkonu - Honeywell FR124
9
Roštnice
23
Žáruvzdorná tvarovka - kostka přední
10
Žáruvzdorná tvarovka - kulový prostor
24
Regulační termostat ventilátoru
11
Roštová trubka
25
Výplň dvířek - Sibral
12
Žáruvzdorná tvarovka - půlměsíc
26
Těsnění dvířek - šňůra 18x18
13
Zatápěcí záklopka
27
Spalinový termostat


28
Chladící smyčka proti přetopení
C18S
C20S
C25ST
C30S
C32ST
C40S
C50S
A
1185
1435
1435
1435
1435
1435
1435
B
758
758
758
858
858
958
1117
C
595
595
675*
595
675*
595
595
D
874
1121
1121
1121
1121
1121
1115
E
150/152
150/152
150/152
150/152
150/152
150/152
150/152
F
65
65
65
65
65
65
78
G
208
208
210
208
210
208
208
H
933
1177
1177
1177
1177
1177
1177
CH
212
212
212
212
212
212
212
I
212
212
212
212
212
212
212
J
6/4"
6/4"
6/4"
6/4"
6/4"
2"
2"
TECHNICKÁ DATA
TYP KOTLE ATMOS kombi
C18S
C20S
C25ST
C30S
C32ST
C40S
C50S
Rozsah výkonu (kW)
20
25
25
32
32
40
48
Předep. tah komína (Pa)
20
23
23
25
25
28
28
Hmotnost kotle (kg)
295
351
379
395
415
434
492
Objem vody (l)
45
64
68
64
74
77
95
Obsah násypky (dm3)
66
100
100
125
125
150
150
Elektrický příkon (W)
50
50
50
50
50
50
50
Připojovací napětí (V/Hz)
230/50
Předepsané palivo
Hnědé uhlí ořech 1 o výhřevnosti 17 - 20 MJ/kg
Náhradní palivo
Suché dřevo o výhřevnosti 15 - 18 MJ/kg, průměr 80 - 120 mm a o vlhkosti 12 - 20 %
Max. délka dřeva (mm)
330
330
330
430
430
530
530
Minimální teplota vratné vody při provozu
65 °C
Účinnost v celém rozsahu výkonu
88,9
84,5
88,9
85
88,6
85,4
>83,4
Třída kotle
5    
 
4
5
4
5
4
4
Zplynovací kotle na hnědouhelné brikety

Jsou konstruovány pro spalování hnědouhelných briket na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle.
Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušžce 6 až 3 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný nerezový otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování uhlí a dřeva jednotlivě nebo dohromady a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín. Primární a sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu pro dosažení vysoké účinnosti a kvalitního spalování
Předepsaným palivem jsou hnědouhelné brikety o výhřevnosti 19 - 23 MJ.kg-1.

Výhody zplynovacích kotlů na hnědouhelné brikety ATMOS
 • Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření
 • Vysoká účinnost - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 4, EKODESIGN 2015/1189
 • Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel
 • Kotel bez trubkovnice - snazší čištění (mimo AC35S)
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Vysoká kvalita

Regulace kotlů
Elektromechanická - regulaci výkonu provádíme záklopkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80 - 90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80 - 85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124.
Od roku 2002 jsou kotle navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. Kotle pracují na snížený výkon do 70 % jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.
Každý kotel je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

NÁKRES KOTLŮ - AC25S, AC35S, AC45S

ROZMĚRY
AC25S
AC35S
AC45S
A
1185
1435
1435
B
758
758
858
C
675*
675*
675*
D
874
1121
1121
E
152
150/152
150/152
F
65
65
65
G
210
210
210
H
933
1177
1177
CH
212
212
212
I
212
212
212
J
6/4"
6/4"
6/4"
 
TECHNICKÁ DATA:
TYP ATMOS KOMBI

AC25S
AC35S
AC45S
Výkon na uhelné brikety
kW
26
35
45
Hmotnost kotle
kg
297
377
397
Objem vody
l
45
68
70
Obsah násypky
dm3
66
100
125
Elektrický příkon
W
50
50
50
Elektrický síť
V/Hz
230/50
230/50
230/50
Předepsané palivo
hnědouhelné brikety o výhřevnosti 19 - 23 MJ.Kg-1
Max. délka dřeva
mm
330
330
430
Min.teplota vratné vody
°C
65
65
65
Účinnost
%
86
87,6
85,2
Kvalita spalování - CO
mg/m3
<500
<500
<500
Třída kotle
-
4
4
4
 
Copyright © 2015, Jiří Bárta
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky